Stillingen som organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker er ledig med tiltrædelse 1. september eller senere.

Vi søger en PO- eller KMOK- organist og stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal varetage flg. opgaver:
- Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger
- Lede Thorsager Kirkes Spirekor, Børnekor samt Folkekoret (et projektkor)
- Være med til minikonfirmandundervisningen
- Arrangere koncerter og musikgudstjenester sammen med koncertudvalget
- Spille til fællessange til sogneaftener og sangaftener
- Indgå i et fagligt team sammen med de tre øvrige organister samt præsterne

Thorsager, Bregnet og Feldballe sogne er kendetegnet ved et aktivt menighedsliv med mange forskellige aktiviteter og en velsyngende menighed.

Vi forventer, at du
- har indsigt og forståelse for kirkens liv og kirkemusikkens tradition og fornyelse
- har gode samarbejdsevner
- har interesse for korledelse
- har lyst til at deltage i menighedens liv

Vi kan tilbyde
- et godt arbejdsklima
- fagkolleger
- mulighed for fleksibilitet i forhold til arbejdstider
- gode instrumenter

Kirkernes orgler:
- Thorsager Kirke: Bruno Christensen 2004 på 15 stemmer
- Bregnet Kirke: P.G.Andersen & Bruhn 2006 på 19 stemmer
- Feldballe Kirke: Bruno Christensen 1992 på 8 stemmer

Løn- og ansættelsesvilkår: 
Ansættelse af PO-organist i henhold til Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO 10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 26. september 2013.
Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder forhandling af kvalifikationstillæg.
"Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd". Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger omstillingen kan fås ved henvendelse til organist Helle Sandberg Zederkof på tlf. 2445 6236.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8242fortrolig@sogn.dk
-senest d. 14. juli.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 30.

Bregnet Kirke
Thorsager Kirke
Feldballe Kirke