torsdag23nov2017

Dansk Vestindien - Det tabte Paradis

torsdag23nov2017 kl. 19:30 - 21:30

Foredrag i Præstegårdsladen ved seminarielektor Gunner Steenberg, Svendborg.

Dansk Vestindien– ”Det tabte Paradis” er en fortællingen om historien og nutiden.
Om hvordan Danmark som kolonimagt erobrede de tre øer i Caribien: St. Thomas, St. Jan og St. John. Om slavehandel og slaveoprør. Om generalguvernør Peter von Scholten, der sikrede slavernes frihed og beretningen om og en fokusering på den sidste danske tid frem mod salget af øerne til USA i 1917. 

Foredraget ledsages af billeder fra samtiden og fotos af i dag.

Info:
Mødet foregår i Thorsager Præstegårdslade, Thorsgade 29, Thorsager
Kaffen koster 20 kr.

De vestindiske øer - det tabte danske paradisSeminarielektor Gunner Steenberg fortæller øernes historie