fredag21sep2018

Biskoppen fortæller om Jakob Knudsen i Kirkehøjskolen

fredag21sep2018 kl. 09:30 - 12:00

Vær mig nær. Foredrag med biskop Henrik Wigh-Poulsen
Om forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen og hans unge år.

Præsentation:
De fleste kender Jakob Knudsens morgen- og aftensalme. Færre kender til hans mange romaner.
I mit foredrag vil jeg fortælle om begge dele, men gøre mest ud af hans opvækst og unge år. Og jeg vil gøre det ved at sætte hans forfatterskab ind i en tidsmæssig sammenhæng, da det på mange måder spændt ud mellem grundtvigianismen og den litterære realisme - de to åndsmagter, der satte et markant præg på hans samtid og som siden hen har præget vores fælles historie.

Sted: Thorsager Præstegårdslade
Pris: 20 kr. inklusiv formiddagskaffe med rundstykker og højskolesange


Henrik Wigh-Poulsen er biskop over Aarhus Stift og en stor kender af digteren Jakob Knudsen