søndag26maj2019

Gudstjeneste i Bregnet Kirke - med frokost

søndag26maj2019 kl. 10:30 - 11:30

Anne Marie Poulsen Tolbod
Efter gudstjenesten er man velkommen til hyggelig kirkefrokost i Egegård.
Pris: 35 kr. (eksl. drikkevarer).