søndag06okt2019

Efterårsmøde med Line Marschner om kirkerummets mulige kraft og betydning

søndag06okt2019 kl. 14:00 - 15:00

Mødet begynder med gudstjeneste og der forsættes med kaffe, mundgodt og foredrag. Det hele foregår i kirkerummet, en perfekt ramme om Line Marchners foredrag.

 

Om foredraget:

Kirkebygninger er ofte arkitektonisk særegne. Lyset besidder en særlig intensitet, hvælvene hæver sig højt over den besøgende, og akustikken er anderledes end i andre rum.

Kirkebygninger har særlige atmosfærer, og førend nogen kirkelig handling er gået i gang i rummene, er vi allerede påvirket af dem. Men hvad er atmosfære overhovedet? Hvad gør kirkerummene ved os, og hvad betyder det for gudstjenesten?

Foredraget vil belyse disse spørgsmål ved at betragte nogle mekanismer i samspillet mellem kirkearkitektur og besøgende.

 

Om foredragsholderen Line Marschner:

Kunsthistoriker mag.art. (2006); ph.d. i teologi (2018).

Hendes forskningsfelt er placeret i et skæringspunkt mellem arkitekturteori, teologi og filosofi og har kirkearkitektur som et centralt emne.

Arkitektur er en kunstart, og er kunsten menneskers “nøgle til det ufattelige rum” (Per Kirkeby), gælder det også arkitekturværker. De er potentielt instrumenter, der kan lede os ind i en stadigt dybere forståelse af tilværelsen.

I netop kirkebygninger er arkitekturens muskulatur ofte taget i brug på en særligt potent måde. Det gør dem til kraftfulde instrumenter: de kan stimulere nærvær og eftertanke og ad den vej give os nye øjne at se med.

 

Kilde: www.linemarschner.dk

 

 

Line Marschner. Foto: Bo Grünberger.