torsdag10okt2019

Jesper er præst for fangerne i topsikret fængsel

torsdag10okt2019 kl. 19:30 - 21:30

Foredrag i Egegård: Enner Mark Fængsel ved Horsens er et topsikret fængsel. Her er fængselspræst Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring.

I foredraget fortæller Jesper Birkler om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende.

Hvordan manifesterer det kirkelige arbejde sig i denne sammenhæng - spørgsmålet om skyld og straf og om håb og længsel? Hvordan kan de indsatte opretholde kontakt til familien udenfor, og hvad er det for mennesker, der kommer ud på den anden side efter endt straf?

Tilhørerne er velkomne til at stille spørgsmål til Jesper Birkler, som undervejs i foredraget viser billeder fra fængslet.

Info:
Jesper Birkler er cand.theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i Grædstrup-Vinding-Bryrup-Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

Pris: 25 kr. inklusiv kaffe, the og kage.
Sted: Egegård: Birkevej 39, 8410 Rønde.

Enner Mark Fængsel rummer indsatte med de alvorligste forbrydelser bag sig