søndag12jan2020

Gudstjeneste i Thorsager kirke

søndag12jan2020 kl. 10:30 - 11:30

Jørgen Gleerup