tirsdag15sep2020

Valgforsamling: Vær med til at vælge nyt menighedsråd

tirsdag15sep2020 kl. 19:00 - 21:00

Hvis du er interesseret i, at kirken i dit lokalsamfund er velkørende og relevant i menneskers liv, så kom og vær med til valgforsamling, hvor kirkens ledelse i dit sogn vælges.

Kirkerne i Thorsager, Bregnet og Feldballe ledes af 20 folkevalgte personer, som udgør et fælles menighedsråd sammen med præsterne og en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådet sætter retningen for din kirke de kommende fire år.

Det har stor betydning, at lokale kvinder og mænd tager ansvar for deres kirke, og er med til at sikre forskellige gudstjenester, arrangementer, velpassede kirkegårde og kirkebygninger og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og meget mere.

Du kan være med til at bestemme!
Det kan du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater, eller ved selv at stille op som kandidat. Det sker på valgforsamlingen 15. september kl. 19.00 i dit sogn (se hvor herunder).

På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020 og er i funktion i de næste 4 år.

Valgforsamlingen finder sted tirsdag den 15. sept. kl. 19.00 i alle tre sogne, og du er velkommen, hvor du bor:

Thorsager: Præstegårdsladen, Thorsgade 29, Thorsager.
Bregnet: Egegård, Birkevej 39, Rønde.
Feldballe: Kostalden, Feldballe Præstegård, Lufthavnsvej 12, Feldballe.

Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.


Dagsorden for valgforsamlingen: 

01. Velkomst ved valgbestyrelsen.

02. Valg af dirigent.

03. Formanden for valgsognet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

04. Opstilling af kandidater til sogneudvalget/menighedsrådet.

05. Kandidaternes egen præsentation.

06. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

07. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

08. Skriftlig og hemmelig afstemning.

09.   Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10.   Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11.   Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12.   Eventuelt.


Læs om menighedsrådsvalg her:
Folkekirken i Syddjurs
Menighedsrådsvalg.dk