Konfirmanderne 2015

Bregnet-konfirmander med sognepræst Anne Marie Tolbo
Bregnet-konfirmander med sognepræst Anne Marie Tolbod.
Alle fotos: PhotoCare Grenaa
Bregnet-konfirmander med sognepræsterne Ann Maj Lorenzen og Frans Rossing Andersson
Feldballe-konfirmanderne med provst Benedikte Bock Pedersen
Thorsager-konfirmander med sognepræst Jørgen Gleerup
Thorsager-konfirmander med sognepræst Jørgen Gleerup