Foredrag og fortælling

05jun kl. 14:00

Grundlovsfest i Feldballe

Velkommen i Feldballe Præstegård til en folkelig festdag for demokratiet og …

05jun kl. 14:00
11sep kl. 19:00

Foredrag med Bertel Haarder i Thorsager

Fhv. undervisnings- kultur – og kirkeminister Bertel Haarder kommer med et aktuelt …

11sep kl. 19:00
07okt kl. 14:00

Efterårsmøde i Feldballe med gudstjeneste og foredrag om landsbykirkens fremtid

Nyt liv i den gamle landsbykirke? Foredrag med Anna Mette Exner.

-Drop …

07okt kl. 14:00