Præsterne

Jørgen Gleerup
Sognepræst (kbf)
Thorsager Præstegård
Thorsgade 29 · 8410 Rønde
8637 9029
2287 1456
jg@km.dk

Ann Maj Lorenzen
Sogne- og hospicepræst
Drorupvej 4 · Balle · 8541 Skødstrup
8697 9695
4279 4242
amlo@km.dk

Morten Bay-Mortensen
Kommunikationspræst i Norddjurs og Syddjurs Provstier
Følfodsvej 5 ∙ 8500 Grenaa
2033 2117
mbm@km.dk

Anne Marie Poulsen Tolbod
Sognepræst
Baunehøjparken 11 · 8410 Rønde
8637 0250
4227 0250
ambt@km.dk

Benedikte Bock Pedersen
Provst i Syddjurs Provsti
Feldballe Præstegård
Lufthavnsvej 12 · Feldballe · 8410 Rønde
3049 8206
bbp@km.dk


Kirkekontoret

Kordegn Lis Henning
Thorsager · Bregnet · Feldballe sogne
Kordegnekontor i Egegård
Birkevej 39 · 8410 Rønde
8637 0580
5685 6074
lihe@km.dk

Kordegnekontoret er åbent:
Mandag-fredag: 10.00-13.00
Torsdag også: 16.00-18.00

Egegård & Præstegårdsladen

Egegård, køkken: 5185 6059
Vært: Birthe Schøler Frederiksen

Udlejning:
Egegård kan lejes til møder og begravelsessammenkomster, ring Birthe på 5185 6059

Mail: egegaard8410@gmail.com

Assistent: Mogens Frederiksen


Kirkegårdene

Kirkegårdsleder Bjarne Nielsen
2447 9834
thorsager-kg@mail.dk

Medarbejdere:

Karin Juul Jensen
Alice Andersen
Thorkil Johnsen
Palle Dall Larsen
Maibritt Møller Nielsen

 

 

 

 

Anne Sofie Fredslund
Ioannis Rosbach Kypraios
Lea Bergstrøm Bertelsen
Irene Godiksen
Jenny Møller

Menighedsrådet


Organisterne

Helle Sandberg Zederkof
2445 6236     
hellez@mail.tele.dk

Tove Barrett
3072 3347
tove.barrett@mail.tele.dk

Annette Gammelgaard
2879 9009
Annette.Gammelgaard@skolekom.dk

Kasper Walther
2624 5359
walther6320@gmail.com

Kirkesangerne

Lis Henning                       
6011 0763   
lihe@km.dk

Birgitte Rokkjær
2982 3785   
brmj65@gmail.com

Trille Kjeldsen
2868 8511
trillek@hotmail.com