Sognegårdene Egegård og Præstegårdsladen

Vært: 
Hanne Jensen
Tlf. 5185 6059
Mail: egegaard8410@gmail.com 

Udlejning:
Egegård i Rønde og Præstegårdsladen i Thorsager kan lejes til møder og begravelsessammenkomster.