Kordegne og kontaktmuligheder

Kordegn Lis Henning
Thorsager · Bregnet · Feldballe sogne
Kordegnekontoret i Egegård
Birkevej 39 · 8410 Rønde
8637 0580
5185 6074
LIHE@KM.DK


Kordegnekontoret er åbent:
Mandag-fredag: 10.00-13.00
Torsdag også: 16.00-18.00


E-mail med personfølsomme oplysninger kan sendes sikkert til Kordegnekontoret via Nem ID

Kordegnevikar
Lotte Kusk
LKU@KM.DK