Menighedsrådets medlemmer

Kirsten Lukins
Formand

Rudolf Thøgersen
Næstformand
Medlem af kommunikations-
udvalget og valg-
bestyrelsen

Kurth Thomsen
Kasserer
Medlem af økonomi- 
og præstegårds-
udvalgene

Annette Bøss
Kirkeværge i Thorsager
Medlem af diakoni-
udvalget og Skole-
kirkerepræsentant 

Dennis Radl Hensel
Kirkeværge i Bregnet
Medlem af kommunikations-
og kunstudvalget

Inge Blok Jørgensen
Kirkeværge i Feldballe

Mogens Michelsen
Kontaktperson
Medlem af personale- og
økonomiudvalgene
samt valgbestyrelsen

Christen Christoffersen
Medlem af personaleudvalget
Bygningskyndig (Bregnet)

Martin Smith
Medlem af kirke- og
kirkegårds- og
præstegårds-
udvalgene

Joan Løkkegaard Laursen
Medlem af præstegårds-
og kommunikations-
udvalgene

Ronni Rosenkilde Ulbæk
Medlem af kirke- og
kirkegårdsudvalget.
Bygningskyndig 
(Thorsager)

Tine Valbjørn Andersen
Medlem af kirke- og
kirkegårdsudvalget

Inge Hartung
Medlem af
diakoniudvalget

Aksel Søgaard Mortensen
Medlem af økonomi-
og kirkehøjskole-
udvalgene.
Formand for
valgbestyrelsen

Helle Salling Gittins
Medlem af 
diakoniudvalget

Helene Aarup Freund
Medlem af diakoni- og
børne- og
ungeudvalget

Ingelise Jensen Frandsen
Medlem af diakoni-
udvalget

Sigrid Østergaard Korsager
Medlem af kirkehøjskole- og
kunstudvalgene

Weronika Gergis
Medlem af børne- og
ungeudvalget

Helle Sandberg Zederkof
Medarbejder-
repræsentant

Lisbeth Kallestrup
Medlem

Jørgen Gleerup
Sognepræst

Anne Marie Tolbod
Sognepræst

Ann Maj Lorenzen
Sogne- og hospice-
præst

Benedikte Bock Pedersen
Sognepræst og provst

Morten Bay-Mortensen
Kommunikationspræst