Sognepræsterne ved de tre kirker

Jørgen Gleerup
Sognepræst (kbf)
Thorsager Præstegård
Thorsgade 29 · 8410 Rønde
8637 9029
2287 1456
jg@km.dk

Anne Marie Poulsen Tolbod
Sognepræst
Baunehøjparken 11 · 8410 Rønde
8637 0250
4227 0250
ambt@km.dk

Ann Maj Lorenzen
Sognepræst og hospicepræst på Hospice Djursland
Drorupvej 4 · Balle · 8541 Skødstrup
8697 9695
4279 4242
amlo@km.dk

Benedikte Bock Pedersen
Sognepræst og provst i Syddjurs Provsti
Feldballe Præstegård
Lufthavnsvej 12 · Feldballe · 8410 Rønde
3049 8206
bbp@km.dk

Morten Bay-Mortensen
Kommunikationspræst i Norddjurs og Syddjurs Provstier
Følfodsvej 5 ∙ 8500 Grenaa
2033 2117
mbm@km.dk