Dødsfald - begravelse - bisættelse

Dødsfald skal anmeldes senest to hverdage efter dødsfaldet. Dette kan ske gennem en bedemand, der tager sig af alt det praktiske omkring et dødsfald. Man kan også henvende sig direkte på Kirkekontoret.  

Begravelse eller bisættelse i kirken
Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal man henvende sig på kirkekontoret eller til præsten. Bedemanden kan også være behjælpelig med at arrangere det.

De efterladte har en samtale med præsten, hvor de fortæller om den afdøde, og man taler om, hvad der skal siges i kirken. Det aftales også hvilke salmer, der skal synges.

En begravelse eller bisættelse i kirken er de pårørendes afsked med den døde, og forkyndelse af det kristne budskab om håb og trøst. Der bliver sat ord på sorgen, og sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende.

Se mere info på folkekirken.dk