Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en velsignelse i kirken. 

I kan blive gift i vores kirker, hvis I bor i Thorsager, Bregnet eller Feldballe sogne - eller på anden måde har tilknytning til sognene. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Thorsager, Bregnet eller Feldballe Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest: I skal digitalt på www.borger.dk udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udarbejder derefter en prøvelsesattest som sendes til kordegnekontoret.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge digitalt om det på www.borger.dk I søgefeltet skriver I "navneændring i forbindelse med ægteskab" og følger vejledningen. ansøgningen sendes automatisk til dit bopælssogn.

Pyntning af kirken

Ønsker I at kirken skal pyntes kan I enten betale kirkens personale for at pynte i kirken, eller vælge at stå for pyntningen selv. Uanset, hvad I vælger, skal det aftales med vores kirkegårdsleder, tlf. nr. og mailadresse står under fanen Kontakt.

Samtale med præsten

Der er 5 præster ved Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker:

Jørgen Gleerup, Anne Marie Poulsen Tolbod, Morten Bay-Mortensen, Ann Maj Lorenzen og Benedikte Bock Pedersen.
I er velkomne til at ønske en bestemt af disse præster, men hvilken præst, der kommer til at forestå vielsen, afhænger også af præsternes friweekends, ferie o.a.

Den præst, der skal vie jer, vil i god tid inden vielsen kontakte jer for at lave en aftale om en samtale forud for vielsen. Samtalen finder typisk sted 2-4 uger før vielsen. Under samtalen vil præsten bl. a. gennemgå vielsen sammen med jer og drøfte salme- og musikvalg.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.