Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationerne i de tre kirker går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den bænk, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken / tale til jer konfirmander.

Ikke mindst hører trosbekendelsen med i gudstjenesten, som jo er den korte remse, der helt præcist fortæller, hvad vores kristne tro går ud på. 

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.

Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Konfirmation 2019

Konfirmationer 2020

Vi fejrer konfirmationerne i Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker på følgende datoer:

Søndag den 26. april:
Feldballe Kirke for konfirmander fra Feldballe og konfirmander, der går i 7. klasse på Feldballe Friskole

Fredag 8. maj:
Thorsager Kirke for konfirmander fra Thorsager
Bregnet Kirke for konfirmander, der går i 7. klasse på Rønde Skole

Lørdag den 9. maj
Bregnet Kirke for konfirmander, der går i 7. klasse på Rønde Privatskole

Info:
Når du går i 7. klasse i Rønde, kan du som konfirmand altid vælge at blive konfirmeret i kirken i det sogn,du kommer fra – uanset om du kommer fra Thorsager, Bregnet eller Feldballe sogn, eller du kommer fra, fx Ebeltoft, Hornslet eller Kolind sogn.

Du kan også vælge at blive konfirmeret i Bregnet Kirke sammen med dine skolekammerater; hvis du går på Rønde Skole, vil du så blive konfirmeret sammen med andre, der går i 7. klasse på Rønde Skole; hvis du går på Rønde Privatskole, vil du så blive konfirmeret sammen med andre, der går i 7. klasse på Rønde Privatskole.

Hvis du bor i Thorsager, Bregnet eller Feldballe sogn, men ikke skal gå i 7. klasse i Rønde eller Feldballe,kan du selvfølgelig blive konfirmeret i din sognekirke alligevel.

Vi glæder os til at møde dig som konfirmand, når konfirmationsforberedelsen begynder i efteråret. Hvis du – eller dine forældre – har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os:

Sognepræst Jørgen Gleerup: 86 37 02 50 / 22 87 14 56 / jg@km.dk

Sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorenzen: 86 97 96 95 / 42 79 42 42 / amlo@km.dk

Sogne- og ungdomspræst Anne Marie Tolbod: 86 37 02 50 / 42 27 02 50 / ambt@km.dk

Provst Benedikte Bock Pedersen: 30 49 82 06 / bbp@km.dk