Organistvikar søges til de tre kirker

Vi har en plads ledig i det musikalske team fra den 1. februar 2018. Her kan du læse hele opslaget.

Vikarorganist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker
Syddjurs provsti, Aarhus Stift

Vikarstilling som organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker er ledig med tiltrædelse 1. februar 2018 – 15.juni 2018.
Vi søger en organist – gerne en med PO-eksamen - og stillingen er på 14 timer pr. uge.

Organisten skal varetage flg. opgaver:
- Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger
- Spille til gudstjenester på Hospice Djursland
- Arrangere koncerter og musikgudstjenester sammen med musikudvalget
- Indgå i et fagligt team sammen med de to øvrige organister samt præsterne.

Thorsager, Bregnet og Feldballe sogne er kendetegnet ved et aktivt menighedsliv med mange forskellige aktiviteter og en velsyngende menighed.

Vi forventer, at du
- har indsigt og forståelse for kirkens liv og kirkemusikkens tradition og fornyelse
- har gode samarbejdsevner
- har lyst til at deltage i menighedens liv
- vil spille nye salmer fra vores salmebogstillæg og andre salmeudgivelser.

Vi kan tilbyde

- et godt arbejdsklima
- fagkolleger
- mulighed for fleksibilitet i forhold til arbejdstider
- gode instrumenter

Kirkernes orgler:
- Thorsager Kirke: Bruno Christensen 2004 på 15 stemmer
- Bregnet Kirke: P.G.Andersen & Bruhn 2006 på 19 stemmer
- Feldballe Kirke: Bruno Christensen 1992 på 8 stemmer

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse af PO-organist i henhold til Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO 10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 26. september 2013.
Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder forhandling af kvalifikationstillæg.
"Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd".
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger omstillingen kan fås ved henvendelse til organist Helle Sandberg Zederkof på tlf. 24456236

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Helle Sandberg Zederkof på mail: hellez@mail.tele.dk
senest d.22.oktober.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes om muligt at finde sted d. 2.november.

Se mere om kirkerne på www.thorsager-bregnet-feldballe.dk

Del dette: