Ny besøgstjeneste på vej: Du kan få besøg - og du kan blive besøgsven

Ny besøgstjeneste: En samtale er givende både for den der besøger og den der får besøg.

Ann Maj Lorenzen, Lise Legarth, Kirsten Lukins og Rudolf Thøgersen står klar til at præsentere menighedsrådets nye besøgstjeneste ved informationsmøde i Egegård den 3. oktober kl. 14

Det er godt at have nogen at tale med. En at dele sine tanker og problemer med. Det letter hjertet at få vendt det, man går bøvler med, og som man måske er lidt for alene med. At nogen kigger indenfor til en snak over en kop kaffe, kan give dagen et lille løft, uanset om snakken er om dagen og vejen, eller der er lidt dybere ting, man trænger til et par lydhøre ører til.

Men hvad nu, hvis man ikke rigtig har nogen at tale med?

Her kommer et nyt initiativ fra menighedsrådet med en hjælpende hånd, nemlig en besøgstjeneste, som startes op i efteråret.

Det går ud på, at man for en kortere eller længere periode kan få besøg af en person til en snak - eller hvad man nu finder på at foretage sig sammen. Det finder man ud af i fælles forståelse, når først der er etableret kontakt mellem den, der ønsker besøg og en besøgsven.

Besøgstjenesten er for alle
Der lægges vægt på, at der er en ligeværdighed og balance i forholdet. Lise Legarth, som er koordinator for besøgstjenesten, og har lang erfaring med frivillige, fortæller:

”Det er vigtigt, at et besøg opleves som værdifuldt for både den der kommer i stuen og den der modtager besøg, sådan at begge parter får noget godt ud af det”.

Naturligvis har initiativgruppen et særligt fokus på modtageren, og man sigter bredt.
Det kan være ensomme ældre medborgere, men også yngre personer, som er udfordret af en forandret dagligdag, f.eks. ved sygdom, dødsfald, mistet job og andre tab, der griber dybt ind i tilværelsen. Omstændigheder, der kan gøre det svært, at komme i gang igen.

”Det er hensigten, at der skal være et menneske til rådighed, og det kan naturligvis være til en snak, men også til højtlæsning af avisen, skrive et brev, gå en tur eller ledsage til et arrangement eller i kirke”, fortæller Lise Legarth, som understreger, at behovet jo er meget individuelt.

Sådan får man en besøgsven
Ønsker man at få kontakt til en besøgsven sker det gennem kordegnekontoret i Egegård.
Her tager man imod henvendelser, som følges op af Lise Legarth, der tager kontakt og kommer til samtale i hjemmet, så behov og forventninger kan afklares.

Derefter vælges så en egnet person til besøgsven, og så kan det første møde finde sted. Målet er, at personerne selv, aftaler hvad indholdet af deres møder skal være, men koordinatoren er løbende til rådighed, så man sikrer at alt kører godt, og evt. justere på aftalen.

På forhånd lægges der en særligt indsats i, at finde frem til et godt match mellem personerne.
At man har gemytter og interesser, der passer sammen, er en væsentlig forudsætning for et godt møde.

Sådan bliver man besøgsven
Man henvender sig til kordegnekontoret og derefter får man kontakt til Lise Legarth, der afstemmer forventninger og ønsker, bl.a. i forhold til fleksibilitet i en aftale, og hvor meget det indebærer.

Hvis du vil vide mere
Onsdag 3. oktober kl. 14 – 16 i Egegård, Birkevej 39, Rønde holdes informationsmøde for alle interesserede, hvor udvalget vil præsentere besøgstjenesten. Hvad går det ud på og kunne det være noget for dig? Ingen tilmelding, du kan bare møde op.

Kontakt til kordegnekontoret
86 37 05 80 ∙ 51 85 60 74 ∙ lihe@km.dk

Hvem står bag?
Besøgstjenesten er etableret af Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd og udføres i praksis
af en styregruppe med Lise Legarth som koordinator, sognepræsterne Jørgen Gleerup og Ann Maj Lorenzen, kordegn Lis Henning, menighedsrådsformand Kirsten Lukins, menighedsrådsmedlem Annette Böss og Rudolf Thøgersen, formand for Diakoniudvalget.

 

 

Del dette: