Med kirken på job: Lis er smilet i telefonen

Lis Henning er ofte den man møder først, når man har brug for kirken. Som kordegn er hun den, man får i røret eller møder på kordegnekontoret i Rønde. Altid med smil og serviceparat, hvad enten der bestilles dåb, vielse eller begravelse. Eller måske et par tips, når en blanket skal udfyldes.

 

”Noget af det bedste i mit job er at møde folk. Selvom meget af kordegnens arbejde er blevet digitaliseret, kan computeren ikke overtrumfe, hvor meget det betyder at mødes ansigt til ansigt. Dér synes jeg, at jeg udfylder en plads”.

Det siger Lis Henning, 55 år, kordegn i de tre sogne, som på 20. år holder styr på lokalbefolkningens liv fra fødsel til død.

 

I hvert fald den del som skal noteres i kirkebogen, som det hed i gamle dage, men som i dag er samlet under betegnelsen personregistrering, og som foretages elektronisk. Som ansat i folkekirken fører Lis Henning på statens vegne fortsat nøje regnskab med alt fra børnefødsler, fadderskaber, navneændringer, vielser og dødsfald.

 

Engang med pen og blæk

Lis Hennings karriere i folkekirken startede som kirkesanger, mens hun sideløbende tog uddannelsen som kordegn. Det kirkelige miljø har hun altid følt sig hjemme i, hvilket også understreges af, at hun er uddannet diakon.

Da hun kunne tiltræde som kordegn og indtage kontoret i Egegård, var en god del af hendes arbejdsdag fyldt med indskrivning af personlige oplysninger som fødsel, dåb, konfirmation, vielser og dødsfald i de tunge, læderindbundne kirkebøger. Den blev fortaget med sirlig håndskrift og med autoriseret fyldepen og blæk, men den moderne udvikling indenfor edb nåede også de århundredgamle bøger og ændrede kordegens arbejde.

 

Men trods den moderne udvikling er kordegnen langt fra blevet overflødig, og Lis Henning understreger, at alle personlige anliggender kræver en grundig sagsbehandling. Både den mor, der bestiller dåb for sit barn, eller den bedemand, som på familiens vegne skal aftale tidspunkt for begravelse, skal have en positiv oplevelse af imødekommenhed og service.

 

Computerens elektroniske kalender er også et vigtigt arbejdsredskab, når kirkelige handlinger skal planlægges og aftales med præsterne, organister, kirkesangere og kirkegårdsfolkene. Men undvære den håndskrevne, blå kontordagbog, der er tyk som en bibel, kan hun ikke. ”Alle begivenheder, gudstjenester, møder i Egegård og så videre er samlet i den, for jeg står også for den interne kalenderstyring”.

 

Folkekirkens åbne dør

At Lis Henning trives med sit job er tydeligt, og det som hun godt kan lide ved det, bl.a. den meget afvekslende og uforudsigelige dag, hun møder ind til. ”Der er ikke en typisk arbejdsdag, og der kommer altid nye folk, som jeg skal tale ned og som jeg kan hjælpe videre med de tit store ting, de står med, både det glædelige og det sørgelige. Det kan jeg godt lide.”

”I det hele taget er det af stor værdi, at folkekirken har en åben dør, sådan helt bogstaveligt. Vi er jo det sted i den offentlige forvaltning, hvor man faktisk ret let kan få kontakt til et menneske.

Jeg tror, jeg kan være med til at udfylde et almindeligt menneskeligt behov for at tale sammen og blive set”.

 

Fakta

Kordegn Lis Henning træffes på Kordegnekontoret for Thorsager-Bregnet Feldballe sogne i Egegård i Rønde, Birkevej 39. Der er åbent på hverdage kl. 10 – 13, torsdag også kl. 16 – 18. På kontoret møder man også lejlighedsvis Liselotte Kusk, som er kordegnevikar.

Lis Henning møder man også som kirkesanger ved gudstjenester i kirkerne.

 

Tekst og fotos: Morten Bay-Mortensen

 

Del dette: