Foredrag: Et forsvundet folk frem i lyset

Evald Tang Kristensen, verdens mest betydningsfulde folkemindesamler

Den jyske hedes for længst forsvundne befolkning og Evald Tang Kristensen utrættelige indsats for at beskrive og dokumentere deres kultur inden det var for sent, er emnet for et spændende foredrag med forfatteren Esther Rützou ved sogneaftenen i Thorsager Præstegårdslade tirsdag 26. februar kl. 19.30.

Heden havde sit eget folk
Det jyske hedelandskab kan man endnu opleve i små pletter omkring Kongenshus og Hjerl Hede, men før plovene (efter tabet af Sønderjylland i 1864) tog fat på at forvandle den hårde hedejord til landbrugsland, bredte lyngen sig som en uendelig slette tværs over det vestlige Jylland.

Livsbetingelserne var barske for de spredte hedebønder og natmænd, som digterpræsten Steen Steensen Blicher fik øje på, og lod optræde i sine berømte noveller. Men den person, der for alvor gav det nu forsvundne jyske hedefolk mund og mæle, er folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843 – 1929).

Kapløb med tiden
Evald Tang Kristensen var oprindelig uddannet lærer fra Lyngby Seminarium på Djursland, og han gjorde en pionerindsats for at bevare hedefolkets særlige kultur for eftertiden, inden det var for sent.

Nærmest om kap med plovenes oppløjning af heden, og dermed undergangen af hedeboernes gamle kultur, vandrede han gennem årene tusindvis af kilometer ad lyngstier og markveje med sin notesblok, og opsøgte bønder, pottemagere og aftægtskoner i deres små stuer.

Det han fandt, var en for de fleste ukendt almuekultur, og han viede en stor del af sit liv til at få den dokumenteret, mens tid var.

Notesblokke blev fyldt med beskrivelser
Evald Tang Kristensen var en eminent og ihærdig udspørger, og han kunne få folk til fortælle. Gamle sagn og eventyr, der var gået fra den ene generation til den anden, og om deres daglige levevis, deres skikke, traditioner, fester, sprog, ja, alt det som udgjorde deres livsverden, og som forsvandt sammen med heden.

Men Evald Tang Kristensen nåede at indfange den. Med en veludviklet noteteknik nedskrev han i rasende fart, hvad han hørte, og på en medbragt fonograf optog han viser og sange, så der i dag foreligger et kæmpe arkiv med kulturhistorisk materiale. Ikke mindre end 24.000 sider med beskrivelser fra mere end 3.300 personer efterlod han sig, og dermed regnes Evald Tang Kristensen for verdens mest betydningsfulde folkemindesamler.

Nogle af de sjoveste historier den jyske hede kan opleves ved sogneaftenen i Thorsager Præstegårdslade.

Info:
Tirsdag 26. februar kl. 19.30 i Thorsager Præstegårdslade
”En meget lang næse – og andre historier” – foredrag med forfatter Esther Rützou, Faaborg. Historier om folk fra den jyske hede og folkemindesamleren Evald Tang Kristensen.

Kaffe og kage 20 kr.

Tekst: Morten Bay-Mortensen

 

 

 

Del dette: