Nytårskur for kirkernes frivillige hjælpere

Menighedsrådets diakoniudvalg ønsker godt nytår, og indbyder alle frivillige i sognearbejdet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe kirker til den traditionsrige Nytårskur søndag den 26. januar kl. 9.

Program:

9:00 Gudstjeneste i Bregnet Kirke v. sognepræst Jørgen Gleerup
10:15 Brunch med ”bobler” i Egegård
Præsentation af de forskellige aktiviteter
11:30 Afslutning

Vi vil gerne takke for din indsats og dit engagement i aktiviteterne ved vore tre kirker og sognegårde.
Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding til kordegnekontoret senest mandag den 20. januar
på telefon 8637 0580 eller e-mail til lihe@km.dk

Del dette: