Vi passer på hinanden og holder lukket

Alle aktiviteter i Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker og sognegårde samt på kirkegårdene lukker ned resten af marts pga. Corona-situationen. Det gælder også søndagens gudstjenester, konfirmandforberedelse, korprøver, møder, foredrag, koncerter osv. Dåb, vielse, bisættelser og begravelser udskydes så vidt muligt eller afvikles i meget begrænset omfang og med særlige restriktioner.

Biskoppernes vejledning i hvordan kirkerne skal håndtere situtionen

Kordegn og præster vil kunne kontaktes på telefon og mail:

Kordegnekontor:
Egegård, Birkevej 39, 8410 Rønde
Telefon: Tlf. 86 37 05 80 / 51 85 60 74
Man - fre 10-13 / tors også 16-18.
Kordegn: Lis Henning: lihe@km.dk

Egegård - køkken: Tlf. 51 85 60 59

Præster:
Jørgen Gleerup
8637 9029 | 2287 1456 | jg@km.dk

Anne Marie Poulsen Tolbod
8637 0250 | 4227 0250 | ambt@km.dk

Ann Maj Lorenzen
8697 9695 | 4279 4242 | amlo@km.dk

Benedikte Bock Pedersen
3049 8206 | bbp@km.dk

Del dette: