Nyt om menighedsrådsvalget: Hvad laver din kirke og hvordan kan du være med til at lede den?

Med Menighedsrådsvalg 2020 sættes der fokus på folkekirkens lokale demokrati, og du har mulighed for at stille op som kandidat til en plads i kirkens ledelse. Den vælges i september, og allerede den 18. august er det en god idé at komme til orienteringsmøde og høre, hvad menighedsrådet arbejder med - og blive inspireret til at arbejde med for kirken i lokalsamfundet.

Køreplan for menighedsrådsvalget:
 
1. Orienteringsmøder tirsdag den 18. august kl. 19.00 - i alle tre sogne:

Thorsager: Præstegårdsladen, Thorsgade 29, Thorsager.
Bregnet: Egegård, Birkevej 39, Rønde.
Feldballe: Kostalden, Feldballe Præstegård, Lufthavnsvej 12, Feldballe.

Orienteringsmødet er offentligt og gratis, og de valgte personer i dit sogn i det nuværende menighedsråd er til stede, og fortæller om rådets arbejde for kirken i den forgangne periode og om planer for fremtiden. 

Der vil desuden være lejlighed til at stille spørgsmål, så der er gode muligheder for at få indblik i, hvordan menighedsrådet arbejder, og hvilke aktiviteter de står for.
 
Derudover vil du høre om kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen i september, hvor det nye menighedsråd skal vælges.

Måske har du lyst til at stille op som kandidat til menighedsrådet? Så er det en god idé at starte med at deltage ved orienteringsmødet den 18. august. Selve menighedsrådsvalget foregår ved en valgforsamling tirsdag 15. september, så du har god tid til at overveje, om du vil stille op til valget. 
 
2. Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00:
Thorsager: Præstegårdsladen, Thorsgade 29, Thorsager.
Bregnet: Egegård, Birkevej 39, Rønde.
Feldballe: Kostalden, Feldballe Præstegård, Lufthavnsvej 12, Feldballe.

Ved at møde op til valgforsamling 15. september er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater, eller ved selv at stille op som kandidat. 

På valgforsamlingen opstiller deltagerne kandidater til det ny menighedsråd. Man kan foreslå sig selv eller man kan pege på andre, man gerne vil have i rådet. Kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig, og der er mulighed for debat. Derpå foretager man valg mellem kandidaterne ved skriftligt afstemning og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

De personer, der vælges af generalforsamlingen, bliver medlemmer af det nye menighedsråd. Afstemningsvalg i sognet er imidlertid også en mulighed – se næste punkt.

3. Afstemningsvalg
Efter valgforsamlingen er der en 4-ugers periode, hvor der er mulighed for, at andre kan indlevere deres egen kandidatliste. Dette vil udløse et afstemningsvalg, som skal afholdes tirsdag den 17. november, hvor man kan stemme på en kandidat enten fra listen fra valgforsamlingen eller fra den/de nye lister. Et afstemningsvalg foregår som ethvert andet valg, hvor der udsendes valgkort til alle medlemmer af Folkekirken. 
 
Det nye menighedsråd indleder sin 4 års funktionsperiode den første søndag i advent, 29. november 2020.

Mere info: www.menighedsrådsvalg.dk

Del dette: