Tirsdag 15. september skal der vælges nyt menighedsråd

VALGFORSAMLING: Hvis du er interesseret i, at kirken i dit lokalsamfund er velkørende og relevant i menneskers liv, så kom og vær med til valgforsamling, hvor kirkens ledelse - altså menighedsrådet - i dit sogn vælges. Du kan stille op - eller du kan stemme andre ind. Det sker tirsdag den 15. september kl. 19.00.

Kirkerne i Thorsager, Bregnet og Feldballe ledes af 20 folkevalgte personer, som udgør et fælles menighedsråd sammen med præsterne og en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådet sætter retningen for din kirke de kommende fire år, og på valgforsamlingen vælges personerne til denne vigtige og spændende opgave.

Det har stor betydning, at lokale kvinder og mænd tager ansvar for deres kirke, og er med til at sikre forskellige gudstjenester, arrangementer, velpassede kirkegårde og kirkebygninger og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og meget mere.

Du kan være med til at bestemme!
Det kan du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater, eller ved selv at stille op som kandidat. Valgforsamlingen er derfor et vigtigt møde at være med til, og herunder kan du se hvor det foregår i dit sogn. 

På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020 og er i funktion i de næste 4 år.

Valgforsamlingen finder sted tirsdag den 15. sept. kl. 19.00 i alle tre sogne, og du er velkommen, hvor du bor:

Thorsager: Præstegårdsladen, Thorsgade 29, Thorsager.
Bregnet: Egegård, Birkevej 39, Rønde.
Feldballe: Feldballe Kirke

Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.DAGSORDEN:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.


Læs om menighedsrådsvalg her:
Folkekirken i Syddjurs
Menighedsrådsvalg.dk

Del dette: