Organist søges til kirkerne i Thorsager, Bregnet og Feldballe

Bregnet Kirke

Thorsager Kirke

Feldballe Kirke

Her er et super godt job til kirkemusikere: Vi søger en PO- eller KMOK- organist eller en studerende, og stillingen er på 18 timer pr. uge. Der bliver senere mulighed for at udvide timetallet i stillingen.

Vi er et team af 3 organister og kolleger, som mangler en 4. organistkollega. I teamet dækker vi i fællesskab alle tjenester ved de tre kirker.
Du kan forvente at have fri hver 2. eller 3. weekend og kun stå til rådighed en lørdag om måneden.
Der er stor fleksibilitet i forhold til at kunne få fri, når det er nødvendigt. Vi har pt en turnus, hvor vi på skift holder fri i jul og påske. 

Vi kan tilbyde
- et godt arbejdsklima med alle kirkens ansatte og menighedsrådet
- fagkolleger
- stor fleksibilitet i forhold til arbejdstider
- gode instrumenter

Kirkernes orgler:
- Thorsager Kirke: Bruno Christensen 2004 på 15 stemmer
- Bregnet Kirke: P.G. Andersen & Bruhn 2006 på 19 stemmer
- Feldballe Kirke: Bruno Christensen 1992 på 8 stemmer 

Organisten skal 
varetage flg. opgaver: 
- Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger 
- Lede Folkekoret (et projektkor der medvirker til gudstjenester 3-4 gange årligt) 
- Være med til minikonfirmandundervisningen 
- Arrangere koncerter og musikgudstjenester sammen med koncertudvalget 
- Spille til fællessange til sogneaftener og sangaftener 
- Indgå i et fagligt team sammen med de tre øvrige organister samt præsterne. 

Thorsager, Bregnet og Feldballe sogne 
er kendetegnet ved et aktivt menighedsliv med mange forskellige aktiviteter og en velsyngende menighed. 

Vi forventer, 
at du 
- har indsigt og forståelse for kirkens liv og kirkemusikkens tradition og fornyelse 
- har gode samarbejdsevner 
- har lyst til at deltage i menighedens liv 

Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Alle aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. For PO-organister er stillingen klassificeret til lønramme 23/26.

Nærmere oplysninger 
om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Helle Sandberg Zederkof på tlf. 2445 6236.

Ansøgningen 
med relevante bilag sendes til 8242fortrolig@sogn.dk senest d. 1. oktober.

Ansættelsessamtaler 
samt prøvespil forventes at finde sted i oktober måned.

Se mere om kirkerne på www.thorsager-bregnet-feldballe.dk

 

 

Del dette: