Hvem blev valgt til menighedsrådet?

Til det fælles menighedsråd i Thorsager-Bregnet-Feldballe er der på valgforsamlingerne tirsdag den 15. september valgt følgende personer:

I Thorsager sogn:
Rudolf Thøgersen
Kurth Thomsen
Helle Gittins
Lisbeth Kallestrup
Johanne Konradsen
Annette Bøss

Stedfortrædere:1. Ronni Rosenkilde Ulbæk 2. Lise Møller Jensen

I Bregnet sogn:
Kirsten Lukins
Christen Christoffersen
Martin Smith
Dennis Radl Hensel
Sigrid Korsager
Weronika Gergis
Aksel Søgaard Mortensen
Helene Freund
Inge Hartung

(ingen stedfortrædere valgt)

I Feldballe sogn:
Mogens Haas Michelsen
Joan Løkkegaard Laursen
Tine Valbjørn Andersen
Inge Blok Jørgensen
Ingelise Jensen Frandsen

Stedfortrædere: 1. Helle Hougaard 2. Annelise Astrup Udsen 3. Judith Nake


Indgivelse af kandidatliste

De nævnte personer er valgt til menighedsrådet, med mindre der indenfor fristen indgives en kandidatliste. Kandidatliste, der vil udløse et afstemningsvalg, kan - efter forudgående telefonisk aftale - indleveres senest tirsdag den 13. oktober.

Kandidatlisten kan afleveres hos:
Thorsager Sogn: Johanne Konradsen, Vesterallé 8, Thorsager, 8410 Rønde, Tlf. 2924 8648, Mail: hannejk@c.dk
Bregnet Sogn: Kirsten Lukins, Brombærvej 28, Ugelbølle, 8410 Rønde. Tlf.: 2229 4723, Mail: kirsten@lukins.dk
Feldballe Sogn: Annelise Udsen, Gedebjergvej 9B, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf.: 2337 4352, Mail: audsen@fiber.dk

Der skal vælges 20 medlemmer til menighedsrådet til en periode på 4 år fra 1. søndag i advent, 29. november 2020 og til afslutningen af kirkeåret 2024.

For Thorsager sogn: 6 medlemmer
For Bregnet sogn: 9 medlemmer
For Feldballe sogn: 5 medlemmer
Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular. Formularen findes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk

Kandidatlisten skal underskrives af stillere:
For Thorsager sogn: 6 stillere
For Bregnet sogn: 9 stillere
For Feldballe sogn: 5 stillere

Et eventuelt afstemningsvalg afholdes tirsdag den 17. november 2020.

 

 

Del dette: