Ingen afstemningsvalg i Thorsager-Bregnet-Feldballe

Menighedsrådsvalg 2020: Der skal ikke afholdes afstemningsvalg, da der ved fristens udløb den 13. oktober ikke var indkommet kandidatlister.

De personer, som blev valgt på valgforsamlingerne den 15. september, udgør dermed det nye menighedsråd:

Rudolf Thøgersen
Kurth Thomsen
Helle Gittins
Lisbeth Kallestrup
Johanne Konradsen
Annette Bøss
Kirsten Lukins
Christen Christoffersen
Martin Smith
Dennis Radl Hensel
Sigrid Korsager
Weronika Gergis
Aksel Søgaard Mortensen
Helene Freund
Inge Hartung
Mogens Haas Michelsen
Joan Løkkegaard Laursen
Tine Valbjørn Andersen
Inge Blok Jørgensen
Ingelise Jensen Frandsen

Stedfortrædere:
Ronni Rosenkilde Ulbæk
Lise Møller Jensen
Helle Hougaard
Annelise Astrup Udsen
Judith Nake

Præsterne og en medarbejderrepræsentant er også medlemmer af menighedsrådet, som begynder sin funktionsperiode på 4 år den første søndag i advent, den 29. november.


Del dette: