Krav om mundbind gælder også i folkekirken

Når du kommer i kirke eller besøger kordegnekontoret i Egegård, skal du have mundbind eller visir på. Det gælder i alle folkekirkens lokaler, hvor der er offentlig adgang.

Frem til 2. januar 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner.

Regler for brugere af kirken og sognegårdene:

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang, skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind.

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet.

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Mundbind er ikke et krav ved nadver, men kan anvendes som hygiejnisk supplement til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når du som bruger går op til alteret for at modtage nadver.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Kravet omfatter ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier.
Det gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni som ex. dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted, konfirmander, brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien) og ved bisættelser og begravelser de nærmeste efterladte (inklusiv kistebærere).

Regler for ansatte:

Ansatte og frivillige skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af kirkens lokaler, samt når de bevæger sig rundt i kirkens lokaler, når folkekirken gennemfører offentlige aktiviteter.

Kravet omfatter ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

Supplerende:

Kravet om mundbind / visir gælder for møder med offentlig adgang, for eksempel menighedsrådsmøder.
Kravet gælder også for kontorer med offentlig adgang, for eksempel kirkegårdskontoret ved Bregnet Kirkegård og kordegnekontoret i Egegård.
Kravet omfatter ikke kirkekor, der øver.


 

 

 

 

Del dette: