Kirkerne er åbne og gudstjenesterne kører

Kom trygt i din kirke, hvis du har lyst til en gudstjeneste og trænger til at mærke roen og eftertanke. Vi holder søndagsåbent, og har på alle måder tænkt os om, så det er sikkert og godt at være med til korte andagter på en halv time.

Vi sikrer stor afstand mellem deltagerne, høj hygiejne og få deltagere.
I Thorsager og Bregnet kirker er der max. 25 personer, og i Feldballe Kirke max. 17 personer.

Fællessang og nadver er aflyst indtil videre, men organisten spiller dejlig musik, kirkesangerne synger smukke salmer, og præsten prædiker og velsigner til glæde og håb.

Program for den korte andagt:
Ringning
Præludium
Hilsen – bøn – læsning – trosbekendelse
Salme (sunget af kirkesanger/ kor)
Evangelium – prædiken – kirkebøn – apostolsk velsignelse
Musik til eftertanke
Bøn – Fadervor – velsignelse
Salme (sunget af kirkesanger/ kor)
Postludium

Se andagterne /gudstjensterne i kalenderen her


Del dette: