Kirkegårdsleder og medarbejdere

Bjarne Nielsen er leder af kirkegårdene i Thorsager, Bregnet og Feldballe.

Han træffes på telefon 2447 9834 • Mail: thorsager-kg@mail.dk


Medarbejderne på kirkegårdene er: 

Karin Juul Jensen

Alice Andersen

Thorkil Johnsen

Palle Dall Larsen

Maibritt Møller Nielsen

Anne Sofie Fredslund

Ioannis Rosbach Kypraios

Lea Bergstrøm Bertelsen

Irene Godiksen

Jenny Møller

 

 

 

Kirkegårdsleder Bjarne Nielsen